Služby

Pro nájemce

  • Pronájem prostor na míru

  • Vyjednání nájemních podmínek (renegociace)

  • Podnájem

  • Předčasné ukončení nájmu

  • Přidružené služby nájemcům

Při realizaci interiérů je mým spolupracujícím partnerem spol. Capexus.

Pro pronajímatele

  • Vyhledání nájemce na míru

  • Prodloužení nájemní smlouvy

  • Nastavení strategie pronájmu a podmínek