PORADENSTVÍ PRO NÁJEMCE

Pronájem prostor na míru
Vyhledání prostor, prohlídky nemovitostí, vyjednání nájemních podmínek, zajištění podpisu nájemní smlouvy.
Přejednání nájemních podmínek a jejich prodloužení
Revize stávajících nájemních podmínek, vypracování srovnávací analýzy možností na trhu nemovitostí pro případnou relokaci, vyjednání nových nájemních podmínek a zajištění podpisu smluvní dokumentace.
Předčasné ukončení nájemní smlouvy na prostory
Analýza stávající situace, návrh řešení, vyjednání podmínek ukončení, zajištění podpisu ukončení nájemní smlouvy.
Podnájem
Vyhledání podnájemce na míru, vyjednání podnájemních podmínek a zajištění podpisu smluvní dokumentace.

Pro nájemce zajišťujeme také přidružené služby přes ověřené firmy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Doporučíme ověřené a spolehlivé partnery, provedeme vás celým procesem a vše pro vás zkoordinujeme.

Právní a daňové poradenství
Právní a daňové poradenství

Zajištění právního i daňového poradenství

Návrhy architekta a technický dozor
Návrhy architekta a technický dozor

Stavební rozpočty, technické konzultace

Stavební práce
Stavební práce

Vestavba vybavení a úprava prostor

Nábytek a stěhování
Nábytek a stěhování

Vybavení nábytkem a zajištění stěhování

Jak to funguje?

Ke každé zakázce i klientovi přistupujeme individuálně. Máme však zavedené procesy, které nám pomáhají být maximálně efektivní a profesionální.

1.
Analýza situace a návrh řešení na míru

 • Sepíšeme zadání včetně časových požadavků
 • Navrhneme postup
 • Vypracujeme komplexní přehled nemovitostí
 • Zajistíme prohlídky prostor
 • U pronajímatelů vyžádáme nabídky nájemních podmínek
 • S pronajímateli zkoordinujeme zpracování prvotního návrhu uspořádání prostor

2.
Výběr nemovitosti

 • Vyjednáme nájemní podmínky
 • Zkoordinujeme sepsání veškerých technických požadavků na dovybavení prostor
 • U pronajimatelů vyžádáme cenové nabídky na dovybavení prostor
 • Připravíme analýzu celkových nákladů na pronájem
 • Zpracujeme porovnání nákladů včetně nefinančních parametrů
 • Doporučíme nejvhodnější prostory

3.
Podpis smluvní dokumentace

 • Vyjednáme a zkoordinujeme podpis Základních podmínek nájmu
 • Vyjednáme a zajistíme uzavření nájemní smlouvy
 • Poskytneme další péči po dokončení transakce

Pro váš business zajistíme pronájem prostor na míru.
kontaktujte nás

Poradenství pro pronajímatele

VYHLEDÁNÍ NOVÝCH NÁJEMCŮ
Vyhledání nových nájemců na míru pro vaše budovy či portfolio budov. Aktivní oslovení firem, prohlídky a vyjednání nájemních podmínek,  uzavření nájemní smlouvy.
PRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍCH SMLUV
Prodloužení nájemních smluv stávajících nájemců včetně udržování
dlouhodobého vztahu s nájemci a poskytnutí nejlepší možné péče.
NASTAVENÍ STRATEGIE PRONÁJMU
Nastavení strategie pronájmů a nájemních podmínek projektu, budovy či
prostor a to jak budoucích projektů a novostaveb, tak i stávajících
budov.
MARKETING
Marketing budov i projektů na míru a aktivní oslovení vhodných zájemců.